Ferro Corten a les Illes Balears

DISTRIBUCIÓ DE XAPA I TUB CORTEN

Història i descripció

A la història de l’acer patinable o Corten tenim dades des del 1822 on una patent ja assenyalava que afegint Coure a l’acer normal resistia millor a la corrosió, però va ser a partir del segle XX on es va començar a investigar i es va esbrinar que afegir el Coure en dosis del 0, 03% augmentava la resistència a la corrosió de manera efectiva. Van ser Kendal i Henderson D’USS Steel a l’any 1933 quan ho denominen Cor-ten comercialitzant el primer acer patinable sota aquest nom.

En els anys posteriors augmenten els assaigs amb combinacions d’aleants a més de coure i s’incorpora Si ( silici ) P ( fosfor) i Cr ( crom) i s’adopten dues versions: una amb Niquel Corten A i una altra sense Niquel Corten B. Als EEUU es van fer estudis de 20 anys sobre l’oxidació a diferents atmosferes. El comitè ASTM va exposar molts acers aliats amb contingut de Coure i van veure com l’acer patinable podria utilitzar-se sense pintar i sense galvanitzar, per a obres de ponts on es requereix un acer durador amb almenys 100 anys de durada en ambients rurals.

Característiques

Velocitat de corrosió molt més lenta que en un acer normal
Acers auto protectors, protegeix l’acer base i no perd característiques mecàniques
Patinable semblant al Coure, el que ennobleix la superfície
Són acers d’envelliment atmosfèric
Acer suau amb C menor a 0,2% i 5-8% d’aleants addicionals

Productes

Xapes

Xapes tipus Corten fabricades a les millors i més modernes acereries d'Europa.

Tubs

Tubs de ferro corten quadrats, rectangulars o rodons.

Pletines laminades

Pletina corten laminada en caliente en calidad S355J2W + M.

Perfils angulars

Angulares de medidas comerciales en stock para estructuras convencionales obra civil e industrial.

Rodó llis

Como respuesta a la solución constructiva de barandillas, decoraciones, esculturas y estructuras diversas.

Altres productes

Tots els accessoris i productes per treballar el ferro corten.

Aplicacions

Portes i arquitectura

Escultures i cartelleria

Mobiliari

Preguntes freqüents

Menu